فیلتر ساید

 

 

به نکاتی در مورد فیلتر ساید بای ساید در اینجا اشاره میکنیم که مهم و کلیدی هست

فیلتر های ساید بای ساید معمولا به دو نوع هستد فیلتر داخلی و خارجی

معمولا فیلتر ها  تاریخ مصرف شش ماه و یا یک ساله دارند که حتما باید سر تاریخ مشخص عوض شود

بعضی از فیلتر ها هم تعداد لیتر یا گالن آب روی آنها نوشته شده است

در صورتی که سر تاریخ مشخص فیلتر را عوض نکید باعث گرفتگی لوله های ساید و تجمع باکتری میشود

در مناطقی که اب سختی زیاد است  بهتر از سختی گیر

آب قبل از ورودی اب ساید جهت کیفت بهتر آب و عمر طولانی تر فیلتر استفاده شود

درصورت نیاز به هرگونه فیلتر داخلی یا خارجی با ثمین سرویس تماس بگیرید